Företag

Korrekturläsning och textbearbetning

Som företag har ni intressant och viktig information att förmedla.

Det kan röra sig om text till hemsidan, årsberättelser, nyhetsbrev etcetera.

Här gäller det att informationen som ska förmedlas har omvandlats till en välarbetad och tilltalande text. Stavfel eller röriga meningar kan ge både kunder och samarbetspartners ett sämre intryck av företaget.

Ibland räcker dock inte tiden till att som företag korrekturläsa all text, eller fundera över formuleringar, meningsval eller språk. Detta hjälper jag er med från början till slut.

Jag tar både mindre korrekturläsaruppdrag som går ut på att jag läser färdiga texter och letar efter bland annat stavfel, syftningsfel och grammatiska missar, samt större uppdrag där jag dessutom arbetar med att formulera om texten för att göra den mer läsvänlig.

Jag tar även mer omfattande textbearbetningsuppdrag där ni skickar den information som ni vill få ut, som jag sedan formulerar till en tilltalande text med hög språklig kvalitet.

 

Som utbildad företagsekonom är jag dessutom väl förtrogen med marknadsföringstermer och ekonomiska uttryck, vilket gör att jag är väl bekant med att arbeta med exempelvis årsberättelser.

Kontakta mig gärna på info@textochbok.se med information om vad ni är intresserade av att få hjälp med, så återkommer jag med ett prisförslag!

Titti Lagergren TEXT & BOK

 

TEXT & BOK vänder sig till förlag och privatpersoner som ska ge ut en bok, samt till företag som vill förmedla korrekta och välarbetade texter.

TEXT & BOK erbjuder hjälp med både korrekturläsning och textbearbetning.

 

© Copyright. All Rights Reserved.